What We Do

Chiến lược của chúng tôi

Liên minh cố gắng để tăng tỷ lệ tốt nghiệp trung học, tạo ra các con đường học đại học và nghề nghiệp, và đảm bảo an toàn và hạnh phúc cho thanh niên ở Brooklyns bằng các sáng kiến ​​chiến lược trong 5 lĩnh vực sau:


 • Sự kiện cộng đồng
 • Các nhómliên minh
 • Nghiên cứu & Đánh giá
 • Thẻ điểm đánh giá Tác động 

 • Brooklyns Connect
 • Nhóm tiếp cận, tiếp cận cộng đồng & điều phối
 • Rec on the Go! (Quản lý bởi Brooklyn Center & Brooklyn Park)
 • BrookLynk 

 • Chọn tham gia dành cho trẻ em!
 • Vận động chính sách
 • Cộng đồng học tập đồng đẳng

 • Các Mạng lưới chất lượng Afterschool
 • Công cụ Đánh giáTuổi trẻ
 • Chương trìnhHỗ trợChương trình M3
 • MHA Labs Building Blocks

 • Hội đồng Thanh thiếu niên Brooklyns
 • Mở rộng Kỹ năng Tham gia Thanh niên
 • Thanh niên trong Ngày Chính phủ Thành phố
 • Thực tập sinh
 • Thanh niên để thanh niên Khảo sát
Share by: