Reports


Báo cáo

Liên minh sử dụng nghiên cứu vàđánh giáliên tụcchương trình để đảm bảo rằng
Các nguồn lực đang hỗ trợ các chiến lược có chất lượng và hiệu quả cao nhất để cải thiện kết quả thanh thiếu niên.

Nhấp vào ảnh để đọc báo cáo hiện tại nhất. Tìm tất cả các báo cáo của Alliance dưới đây.

Share by: