Afterschool Quality Network

Mạng lưới chất lượng Afterschool
Mạng lưới chất lượng Aftenchool (AQN) là một nhóm nhân viên điều hành chương trình sau giờ học cho thanh thiếu niên ở Brooklyn Center và Brooklyn Park và cùng làm việc để đảm bảo chương trình của họ có chất lượng cao và những trải nghiệm tích cực cho thanh thiếu niên. Điều này có nghĩa là sử dụng tất cả mọi thứ từ các mô hình logic để đánh giá bên ngoài để kiểm tra và nâng cao chất lượng của các chương trình.
AQN hiện đang làm việc để mang lại Quá trình cải tiến chất lượng dữ liệu (M3) của Ignite Afterschool nhằm nâng cao chất lượng cho các tổ chức phục vụ trẻ ở Brooklyns!
AQN là một nhóm mở - bất cứ ai quan tâm đến việc nâng cao chất lượng của chương trình thanh thiếu niên đều được hoan nghênh tham gia.
Liên hệ với Ivan Luifhoặc nhiều thông tin hơn về lịch trình cuộc họp và làm thế nào để trở thành một phần của Mạng lưới chất lượng Afterschool.
Email Ivan
Share by: