Brooklyns Youth Council

Brooklyns

Hội đồng Thanh niên

Nhiệm vụ của Hội đồng Thanh thiếu niên Brooklyns (BYC) là đại diện cho thanh niên tại Brooklyn Center và Park bằng cách cung cấp một tiếng nói hợp tác với cộng đồng và chính quyền địa phương để tích cực nâng cao nhận thức về các vấn đề đang đối mặt với thanh niên.
BYC đang chuẩn bị tổ chức Lễ hội Thanh niên Tạo động lực vào ngày 12 tháng 8 năm 2017 Bấm vào đây để tìm hiểu thêm!
Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về BYC trên trang Facebook của họ.
BYC hiện đang tìm kiếm thành viên mới. Nếu bạn hoặc một học sinh trung học mà bạn biết đang quan tâm đến việc tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng của bạn, vui lòng liên hệ Kaysone Syonesa để biết thêm thông tin!
BYC họp vào thứ Hai trong năm học từ 4:30 đến 6:30 chiều.
Email Kaysone
Share by: